Education

Мене звати Марина Юревич, я кандидат філологічних наук, присяжний перекладач польської та української мов, перекладач польської, української та російської мов. Я закінчила філологічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (слов’янські мови і літератури, польська мова), де здобула кваліфікацію спеціаліста. У 2003 році після завершення навчання в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О.Потебні НАНУ я захистила дисертацію на тему «Фонетика, словозміна та соціолінгвістичний статус польської периферійної острівної говірки с.Красилівська Слобідка Хмельницької області». Протягом усього часу навчання та професійного зростання я неодноразово проходила наукові стажування у Польщі: у рамках співпраці між вищими навчальними закладами я навчалася у Варшавському університеті на філологічному факультеті, брала участь у семінарах та стажуваннях, які проводив Інститут Славістики Польської Академії Наук та Центр досліджень античної традиції в Польщі та Центрально-Східній Європі (OBTA) для молодих науковців зі Сходу.

За моїми плечима також чималий викладацький доробок – з 1998 року я викладала польську мову у Національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському лінгвістичному національному університеті, у Славістичному університеті, університеті «Україна», на багатьох курсах вивчення польської мови у групах слухачів та індивідуально.

У 2020 році після успішного складання кваліфікаційного іспиту у Міністерстві юстиції Польщі я пройшла присягу і здобула повноваження присяжного перекладача польської та української мов (запис у Реєстрі присяжних перекладачів Міністерства юстиції Республіки Польща під номером TP/97/20 – Maryna Yurevych).

Я виконую завірені (присяжні) переклади з польської на українську та з української на польську мови, а також звичайні переклади з/на польську, українську та російську мови для перекладацьких бюро, фірм та приватних осіб, завіряю нотаріально переклади щодо згідності з оригіналом документа.

Протягом усього життя я постійно вдосконалюю свою професійну перекладацьку і мовну кваліфікацію, вивчаю польську, українську і російську мови на усіх рівнях та здобуваю нові рівні перекладацької майстерності.

Свою діяльність я будую згідно з принципами дотримання законних інтересів фізичних та юридичних осіб, збереження професійної таємниці та конфіденційності, а також з постулатами Закону «Про професію присяжного перекладача».

Запрошую до співпраці!