TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE

Translation

W 2020 r., zdałam egzamin na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i zdobyłam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka polskiego/ukraińskiego (zapis w rejestrze tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem ТР / 97/20 - Maryna YUREVYCH). Obecnie wykonuję tłumaczenia przysięgłe na Ukrainie, Kijów (tel. +380 99 255 87 21) i w Polsce, Gdynia (tel. +48509867441).

Wykonując tłumaczenia przysięgłe dokładam szczególnej staranności i odpowiedzialności, dotrzymuję zasad obiektywności oraz standardów językowych w oficjalnej i urzędowej dokumentacji zgodnie z zapisami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku

Wartość wykonywanych usług tłumacza jest obiektywna i odpowiednia do najwyższego poziomu profesjonalizmu, kompetencyjności oraz godności zawodowej tłumacza przysięgłego.

W swojej działalności dotrzymuję zasad etyki zawodowej, z zachowaniem zasad poufności tłumaczonych dokumentów.

Zapraszam do współpracy!