KURSY I NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO

Polish flag

Od 1998 r. prowadzę lekcję, seminaria oraz zajęcia grupowe i indywidualne z języka polskiego dla studentów uczelni wyższych, szkół językowych oraz osób prywatnych.

Moi uczniowie z sukcesem przyswajają i opanowują język polski na wszystkich poziomach, od początkowego do poziomu B2, co pozwala:

  • opanować niezbędne słownictwo potrzebne do rozpoczęcia nauki w szkole średniej lub na uczelni wyższej,
  • zdać egzamin i otrzymać Kartę Polaka,
  • nabyć pewności siebie w różnych sytuacjach oraz znaleźć swoje miejsce w obcym kraju.

Od 2017 r. prowadzę zajęcia wspólnie z nosicielem języka polskiego – obywatelem Polski, więc na zajęciach istnieje możliwość profesjonalnych ćwiczeń językowych z osobą, dla której język polski jest językiem ojczystym.

Na moich zajęciach panuję przyjemna i niewymuszona atmosfera oraz indywidualne podejście do nauczania.

W okresie pandemii prowadzę zajęcia on-line.

Zapraszam do współpracy!